วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ชุมชนสาธารณสุข

เมืองพัทยาส่งมอบกำลังใจ ดูแลสุขภาพ พร้อมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียง

นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ร.ต.อ.(หญิง) กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารสุข และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป “โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้” หนึ่งในโครงหมอถึงบ้านพยาบาลถึงเรือน ประจำปี 2567

การเดินทางมาในครั้งนี้ได้มีการตรวจสุขภาพ ทำกายภาพบำบัดประจำเดือน และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ราย ภายในชุมชนเขาตาโล

นายวุฒิศักดิ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ เป็นโครงการหลักประกันสุขภาพของสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา เป็นโครงการที่ช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว โดยเมืองพัทยาจะส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินผู้ป่วยว่ามีความต้องการในด้านใดบ้าง ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานงานที่เมืองพัทยา ประธานชุมชน สมาชิกสภาเมืองพัทยา และที่ Call Center 1337