-บริหารท้องถิ่น

รอดูผลงาน!!เมืองพัทยา เตรียมลุยรื้ออาคารรุกที่สาธารณะริมทะเล หลังคกก.อุทธรณ์ฯ ไม่รับคำร้อง

หลังจากเมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 เมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดหมายคำสั่งอาคารบ้านสุขาวดี ที่มีการปลูกรุกลั้ที่สาธารณะริมทะเล 11 ไร่ จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย 1.อาคารเวทีการแสดงที่มีการก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะ 2.อาคารโรงอาหารบริเวณที่ติดกับทางเดินสาธารณะติดทะเล ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและก่อสร้างอยู่ในแนวร่น 20 เมตร และอาคาร C ขนาด 5X 15 เมตร จำนวน 2 อาคาร โดยเมืองพัทยาได้แจ้งความมายัง บ.เฮลท์ฟู้ด อินเตอร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ให้รื้อถอนอาคารทั้ง 3 อาคาร ซึ่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

ขณะที่ผ่านมา บ.เฮลท์ฟู้ด อินเตอร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร้องอุทธรณ์คำสั่งของเมืองพัทยา ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรี โดยระบุว่าเมืองพัทยาออกคำสั่งโดยมิชอบ อีกทั้งคำสั่งที่เมืองพัทยาได้ปิดประกาศให้มีการรื้อถอนอาคารทั้ง 3 อา คาร ครบกำหนด ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 และในส่วนอาคาร ค.ส.ล.ขนาด 5 ชั้น ในพื้นที่ประ มาณ 193 x 220 เมตร ได้มีการปิดหมายคำสั่ง ค.3,4 และค.10 ส่วน อาคาร ค.ส.ล.สูง 5 ชั้น ขนาด 35 x92 เมตร ได้ปิดหมายคำสั่ง ค.3,ค.4 และ ค.9 นั้น ไม่ได้มีการอุทธรณ์คำสั่งแต่อย่างใด ซึ่งครบกำหนดการออกคำสั่งไปเมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมานั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการอาคารบ้านสุขาวดีที่รุกล้ำที่สาธารณะ ริมทะเล11 ไร่ พร้อมด้วย เรือตรีปราโมช ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการช่างและเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา เข้าร่วมหารือและติดตามความคืบหน้า

นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า นายกเมืองพัทยามีนโยบายชัดเจนในการดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะบ้านสุขาวดีไปตามกรอบกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาอย่างจริงจัง โดยการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามความก้าวหน้า หลังจากที่เมืองพัทยาปิดหมายคำสั่งและครบกำหนดการรื้อถอนไปแล้วเมื่อวันที่ 24ม.ค.2563 ที่ผ่านมา

ในส่วน 3 อาคารที่ได้มีการติดหมายคำสั่งไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งในส่วน 3 อาคารนั้นทางบ้านสุขาวดีได้ร้องอุทธรณ์คำสั่งไปยัง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดชลบุรี ซึ่งล่าสุดทางคณะกรรมการอุทธรณ์มีมติไม่รับเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งของเมืองพัทยาแต่อย่างใด ดังนั้นเมืองพัทยาจะเร่งดำเนินการในขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่งพร้อมจะใช้มาตรการที่เด็ดขาด เตรียมดำเนินการติดหมายไม่รับคำร้องอุทธรณ์ ให้เจ้าของอาคารได้รับทราบ ก่อนเมืองพัทยาจะดำเนินการรื้อถอนต่อไป เพื่อเอาคืนพื้นที่สาธารณะมาให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกัน

ส่วนอีก 2 อาคาร ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล.ขนาด 5 ชั้น หลังจากเมืองพัทยาได้ปิดหมายคำสั่ง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารต่างๆ ไปแล้วนั้นและทางบ้านสุขาวดีไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งนั้น หลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าทีลงพื้นที่ติดประกาศรื้อถอนพร้อมประเมิณราคาค่ารื้อถอน ภายใน 15 วัน หากเจ้าของอาคารไม่ดำเนินการรื้อถอน จะมอบหมายให้ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบรั้ว หากมีการรื้อถอนอาคารเสร็จแล้วก็จะมีการติดตั้งรั้วปิดล้อมพื้นที่ควบคู่กันไป

ทั้งนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้มีคำแนะนำว่าพบอาคารบ้างส่วนที่เมืองพัทยาออกหมายรื้อถอนไปแล้วและตั้งอยู่ในที่สาธารณะ เมืองพัทยาควรจะมีการออกหมายอาคารที่ตั้งอยู่ในที่สาธารณะ เพื่อจะได้ดำเนินคดีอาญากับเจ้าของอาคารนั้นๆไปด้วย