รื้ออาคารรุกที่สาธารณะริมหาดไม่คืบ เมืองพัทยามั่นใจส่งหลักฐานครบถ้วน คาดรอผล คกก.พิจารณาอุทธรณ์ฯ

นายมารุต อุทัยวัฒนานนท์ วิศวกรผู้ชำนาญการ สำนักการช่างเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาอาคารรุกล้ำที่ดินสาธารณะริมทะเลของบ้านสุขาวดีว่าหลังจากที่เมืองพัทยาปิดประกาศให้บ้านสุขาวดีทำการรื้อถอนอาคารขนาดใหญ่ 1 หลัง และอาคารขนาดเล็กจำนวน 2 หลัง ที่มีการปลูกสร้างรุกที่ดินสาธารณะนั้น ปรากฏว่าต่อมาทางบ้านสุขาวดีได้ยื่นอุทธรณ์กรณีดังกล่าวต่อเมืองพัทยา ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน จังหวัดชลบุรี ได้นำคณะลงพื้นที่เข้ามาสำรวจแนวอาคาร ลักษณะอาคาร ตามที่เมืองพัทยาได้ออกประกาศคำสั่งให้ทำการรื้อถอนไป จากนั้นจะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาว่าคำสั่งเมืองพัทยาเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และมีการบุกรุกที่ดินสาธารณะจริงหรือไม่ ทั้งนี้หากผลออกมาอย่างไร เมืองพัทยาก็จะดำเนินการตามขั้น ตอนต่อไปทันที ขณะที่ทางบ้านสุขาวดีนั้น นอกจากการยื่นขออุทธรณ์คำสั่งต่อต่อเมืองพัทยาแล้ว ทราบว่าปัจจุบันยังไม่มีการร้องขอคุ้มครองต่อศาลปกครองแต่อย่างไร คงต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เรียบร้อยก่อน โดยหากคณะกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์มีผลการพิจารณาให้ยืนตามคำสั่งเมืองพัทยา ทางบ้านสุขาวดี ก็จะมีสิทธ์ที่จะร้องขอต่อศาลปกครองได้อีก

นายมารุต กล่าวต่อไปว่าจากการที่ดูจากหลักฐานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว เมืองพัทยาส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ทางคณะกรรมการได้มาเห็นสภาพของอาคารและระวางที่ดินในพื้นที่จริงแล้วและก็ทราบแล้วว่าที่ดินที่มีคำสั่งเป็นพื้นที่สาธารณะ จึงคาดว่าคณะกรรมการคงจะพิจารณายืนตามคำสั่งของเมืองพัทยา ซึ่งหากเป็นตามการคาดการณ์และมีผลที่ออกมาอย่างชัดเจนเมืองพัทยาก็จะออกประกาศให้ทำการรื้อถอนอย่างเด็ดขาดต่อไป.