-จิตอาสาภาพข่าว

จิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง ร่วมทำความสะอาดวัดสุทธาวาส ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

ที่บริเวณด้านหน้าศาลาการเปรียญวัดสุทธาวาส นายพิสิษฐ สิริสวีสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดสุทธาวาส โดยมีเหล่าจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน ข้าราชการ ที่แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมทำกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

สมาชิกจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกร ผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติตลอดมา

ในครั้งนี้จิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง จึงได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัดสุทธาวาส ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ ร่วมกันอีกด้วย