รวมบรรยากาศ จ.ชลบุรี จัดทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการการ ทหาร ตำรวจ ศาลตุลาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี โดยมีพระชลญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ต่อมา นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อัยการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า วางพวงมาลาและถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์สมบัติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อให้ทวยราษฎร์มีความผาสุกร่มเย็น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงค้นคิดวิธีคลี่คลายบรรเทาปัญหาของราษฎรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระกรุณาพระราชทาน “ศาสตร์แห่งพระราชา” เพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ได้ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลงานโครงการมากกว่า 4,000 โครงการ อันเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ ล้วนได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณทั้งภายในประเทศและจากนานาประเทศ ว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงพสกนิกรไทย ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจแก่ประเทศต่างๆ หลายประเทศ

ส่วนที่ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นางกัลยรัตน์ สิริสวัสดินุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนสวมใส่ชุดไทยสีเหลือง สวมเสื้อเหลืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมน้อมนำคำสั่งสอนของพระองค์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและดำรงตนเป็นคนดีต่อไป

จากนั้นเวลา 08.30 น.ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พร้อมประกอบพิธีกราบสักการะด้วยการก้มลงกราบสดุดี 3 ครั้ง เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อธิบดี บุญชารี รายงาน