ผกก.สภ.พัทยา คนใหม่ แจงนโยบายพร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว ควบคู่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใต้บังคับบัญชา

ที่ บริเวณด้านหน้า สภ.เมืองพัทยา พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.เมืองพัทยา คนใหม่ พร้อมครอบครัว สักการะบูชากรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) พร้อมกราบไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และพระพรหมเจ้าที่ สภ.เมืองพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเข้ารับดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมีข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทยา คณะกรรมการ กต.ตร. และนักธุรกิจในพื้นที่ ร่วมแสดงความยินดีด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

ทั้งนี้ พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยถึงแนวทางและนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ว่า พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงนโยบายของตำรวจภูธรภาค 2 ในการดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมในทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจึงมีความสำคัญ เพื่อให้เกิดภภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว

ผกก.สภ.เมืองพัทยา คนใหม่ กล่าวอีกว่า แม้การดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเป็นหลักแล้ว ขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดูแล ปัจจุบันตำรวจ สภ.พัทยา มีประมาณ 400 คน จากการเข้ารับตำแหน่งใหม่ เห็นว่าตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ทุกนายมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายผู้บังคับบัญชาที่มอบให้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานที่ดีอยู่แล้ว ดียิ่งขึ้นไป และไม่หนักใจที่เข้ารับตำแหน่งที่ สภ.เมืองพัทยา ด้วยเป็นบ้านเก่า และพร้อมจะทำงานดูแลทุกข์สุขของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ รวมถึงดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเป้นอยู่ที่ดีตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้ดีที่สุด

ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บังคับชาทุกท่านที่ให้ความไว้วางมาดำรงตำแหน่งที่ สภ.เมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก