ปล่อยลูกปูม้า 22 ล้านตัว คืนสู่ทะเลไทย ในธนาคารปูม้าชุมชนบ้านแสมสาร

ที่หาดสีทอง ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (23 พ.ย.2565) ทัพเรือภาคที่ 1 , ศูนย์เรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง ในพระราชูปถัมภ์ , องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร , สมาคมประมงแสมสาร , สำนักงานประมงอำเภอสัตหีบ , ผู้นำท้องถิ่น ,ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ตำบลแสมสาร ร่วมกันเปิดธนาคารปูม้าชุมชนบ้านแสมสาร “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย“ นับเป็นอีกหนึ่งธนาคารปูม้าแห่งใหม่ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ

ด้วยอาชีพประมง เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับชุมชนบ้านเเสมสาร มาเป็นเวลานาน สร้างรายได้ให้ประชาชนในชุมชน จนปัจจุบัน พัฒนาต่อยอดมาเป็นการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย ธนาคารปูม้า ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก และที่สำคัญคือ นำความยั่งยืนมาสู่ลูกหลานในชุมชน

จากนั้น พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารปูม้าชุมชนบ้านแสมสาร พร้อมกันนี้ มีการปล่อยลูกปูม้า “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” จำนวน 22 ล้านตัว ด้วย