สุดเวิร์ค..บริการรับลงทะเบียน “โครงการคนละครึ่ง สำหรับร้านค้า” นอกสถานที่ เชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี

ที่ตลาดเจ้าสัว นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นางพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เดินทางมาให้กำลังใจพ่อค้า แม่ค้า และเจ้าหน้าที่ในการเปิดรับลงทะเบียนคนละครึ่งสำหรับร้านค้า ในพื้นที่ซอยเนินพลับหวาน และ พ่อค้าแม่ค้าตลาดเจ้าสัว โดยบรรยากาศการลงทะเบียนร้านค้าโครงการคนละครึ่ง มีร้านค้าสนใจร่วมโครงการว่า 100 ร้านค้า ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต่างต่อแถวรอกันยาวเหยียด โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคาร และนายภราดร ชัยนุภาพร ปลัดอำเภอบางละมุง เป็นตัวแทนท้องถิ่นในการรับรองสถานะร้านค้าที่มายื่นหลักฐานของเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ตามที่ภาครัฐจัดโครงการคนละครึ่ง ขึ้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป โดยสามารถไปใช้สิทธิ์ได้เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันมีร้านค้าจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางภาครัฐมีนโยบายในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ร้านค้าที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยการเข้าร่วมโครงการของร้านค้านั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการอย่างน้อย 5 วัน หากเข้าไปทำที่สาขาธนาคาร เนื่องจากว่าทางสาขาต้องตรวจสอบสถานที่ร้านค้า และมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบร้านค้าที่ยื่นเรื่องว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่อย่างไร ก่อนส่งเรื่องไปยังธนาคารกรุงไทยสาขาใหญ่ เพื่อดำเนินการอนุมัติ และด้วยระยะเวลาที่นานกว่าที่จะทางธนาคารจะอนุมัติได้ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า จึงให้ความสนใจสมัครโครงการคนละครึ่งตามหน่วยบริการเคลื่อนที่กันอย่างคึกคัก.