พลังแห่งศรัทธา ชาวฮินดูร่วมพิธีนวราตรีประจำปี 2565 งานประเพณีเทวาลัยพระศิวะมหาเทพพัทยา

ที่ เทวาลัยพระศิวะมหาเทพพัทยา (3 ต.ค.2565) อาจารย์มาตายี วณิชยา ปรือปรัก ประธานดำเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นวราตรี ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง และผู้นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เข้าร่วม

สำหรับงานวันนวราตรีเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.- 5 ตุลาคม 2565 รวมทั้งหมด 9 วัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญในการเผยแพร่หลักธรรมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ให้ทรงคุณค่าสืบต่อไป

นวราตรี หรือ ดูเซร่า เป็นพิธีการเก่าแก่สืบเนื่องยาวนานมาตั้งแต่สมัยพระเวท เป็นเทศกาลสำคัญของชาวฮินดู ที่ร่วมกันบูชา พระแม่อุมาเทวี (พระแม่ทุรคา) ในปางต่าง ๆ ทั้ง 9 ปางอย่างยิ่งใหญ่ เป็นเวลา 9 วัน ทุกๆ ปี

ในช่วงวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 11 รวม 9 วัน 9 คืน จะเป็นช่วงเทศกาล นวราตรี หรือ ดูเซร่า ชาวฮินดูเชื่อว่า ช่วงเวลานี้พระแม่และขบวนเทพจะเสด็จมายังโลกเพื่อประทานพรให้กับมนุษย์ ผู้ศรัทธาจะละเว้นการทานเนื้อสัตว์ 9 วัน 9 คืน เพื่อบูชาองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (ในภาคพระแม่มหาทุรคา) ที่ทรงต่อสู้กับ อสูรควาย (มหิงสาสูร) เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน จนเอาชนะได้ในวันที่ 10 จึงมีพิธีแห่ฉลองยิ่งใหญ่ และรอรับความเป็นสิริมงคลจากองค์เทพ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมา

พระแม่อุมาเทวี ทรงเป็นมารดาแห่ง พระพิฆเนศ เป็นชายาแห่งพระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายโลก 1 ใน 3 แห่ง พระแม่อุมาจึงนับว่าเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ หมายถึงพระแม่ทั้งสาม ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี ด้วย.