“สนธยา” เตรียมฟ้องกลับอดีตปลัดเมืองพัทยา หลังศาลอาญาฯ ยกฟ้องปมตั้ง กก.สอบปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

จากกรณีที่ นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา ถูกอดีตปลัดเมืองพัทยา และอดีตนิติกรชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2 โดยกล่าวหาว่าในปี 2562 นายสนธยา ในฐานะนายกเมืองพัทยาขณะนั้น มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งสองคน กรณีการอนุญาตให้บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด ใช้ประโยชน์จากท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย โดยการเช่าพื้นที่เปิดให้บริการเรือข้ามฟากเส้นทางพัทยา-หัวหิน อย่างไม่ถูกต้อง

ทั้งยังสั่งพักราชการทั้งสองคนเพื่อให้การสอบสวนดำเนินการไปโดยเรียบร้อย และต่อมาวันที่ 26 กันยายน 2562 นายสนธยา ได้แต่งตั้ง นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ที่ถูกสั่งพักราชการ ทำให้ทั้ง 2 คนเดินเรื่องฟ้องร้องศาลอาญาฯ ว่า นายสนธยา ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทราบอยู่แล้วว่ากระทำไปโดยไม่มีอำนาจ ทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองคนดังกล่าว

กระทั่งวันที่ 6 กันยายน 2565 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ได้มีคำพิพากษายกฟ้องในประเด็นเรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสอบสวนการทุจริต โดยถือว่านายสนธยา คุณปลื้ม ได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยา และเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงนับเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายทุกประการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวด้วย DSI และจังหวัดชลบุรี ได้ส่งเรื่องมายังเมืองพัทยาหลังจากที่ได้มีการสืบสวนการร้องเรียนไปยังทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อให้เมืองพัทยาดำเนินงานตามขั้นตอน ซึ่งหลังได้รับหนังสือจาก 2 หน่วยงาน จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามกฎระเบียบและกฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาในเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามาและได้มีการมอบหมายจากหน่วยนอกเข้ามานั้น เรื่องต่างๆที่มีการร้องว่ามีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เมื่อมีการตั้งคณะ กรรมการสอบและทราบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลเหตุข้อเท็จจริง จึงได้มีการตั้งกรรมสอบวินัยร้ายแรงตามระเบียบและได้มีการพิจารณาไปตามขั้นตอนจนมีคำสั่งให้มีการไล่ออกจากผู้ที่ได้ถูกสอบสวน ตามติของคณะกรรมการ ซึ่งสิ่งที่ดำเนินการนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

นายสนธยา กล่าวอีกว่า เมื่อผู้ที่ถูกไล่ออกมีการฟ้องร้องเข้ามากับตัวเอง และเมืองพัทยา ได้มีการชี้แจงไปตามขั้นตอนกฎหมายต่างๆ กระทั่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2 มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องตนเองในทุกข้อกล่าวหาที่อดีตปลัดเมืองพัทยาและอดีตนิติกรชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ได้ฟ้องร้องทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นบรรทัดฐานที่ศาลได้กรุณาพิจารณาตามข้อเท็จจริง ตามกฎระเบียบข้อกฎหมายที่ได้มีการดำเนินการไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากเราดำเนินการเป็นไปตามบรรทัดฐานตามระเบียบ ตามข้อกฎหมาย โดยไม่มีเจตนาใดๆ แอบแฝง ข้อเท็จจริงจะเป็นเครื่องยืนยันในการที่จะทำให้เราได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกัน

นายสนธยา เผยต่อไปอีกว่าขณะนี้ได้เตรียมการดำเนินคดีเช่นกัน จากการที่ถูกฟ้องมาและเมื่อศาลายกฟ้อง ส่วนตัวก็จะดำเนินการฟ้องกลับ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินคดี ซึ่งเป็นไปตามระบบกระบวนการยุติธรรมและเป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานของกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง.