ชมภาพบรรยากาศงานเพชรงามแห่งเสมาน้อมบูชาด้วยหัวใจ 65 แสดงมุทิตาจิตบุคลากรทางการศึกษาอ.บางละมุง เกษียณอายุราชการปี2565

ที่ โรงแรมแกนรด์ พาลาสโซ่ พัทยา (15 กันยายน 2565)นายรัฐกิจ เฮงตระกลู สมาชิกพรรคเพื่อไทย เดินทางไปร่วมงานเพชรงามแห่งเสมาน้อมบูชาด้วยหัวใจ 65 เพื่อแสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะบุคลากรครู และผู้บริหารทางการศึกษาในเขตอำเภอบางละมุง ซึ่งเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2565

งานดังกล่าว มีนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 ท่าน หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานเสียสละอุทิศตนมาอย่างยาวนาน จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในครั้งนี้

นอกจากนี้ยังมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ นายสมโชค ยินดีสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ นายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาอบจ.ชลบุรี นายสกล ผลลูกอินทร์, นายแมน อินทร์พิทักษ์, นายสายัณห์ จันทอง สมาชิกสภาอบจ.ชลบุรี เดินทางมาร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ งานเพชรงามแห่งเสมาน้อมบูชาด้วยหัวใจ 65 มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มอำเภอบางละมุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เกษียณอายุราชการ ทั้งสิ้น 12 ท่าน ในจำนวนนี้ เป็นบุคลากรครูในพื้นที่เมืองพัทยา-หนองปรือ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผอ.โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน และนางภานุมาศ ลียา ครูโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน