วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

ทร.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการขอใช้ประโยชน์ที่ดินบนเขาพัทยา

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (19 ส.ค.2564) นาวาเอก สุภาพ เชียงวิราฑา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 พัทยา (ส.ทร.5 พัทยา) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการขอใช้ประโยชน์ที่ดินบนเขาพัทยา เนื้อที่ 4 ไร่ 60 ตารางวา ของกองทัพเรือ โดยมี เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวให้การต้อนรับ

นาวาเอก สุภาพ เชียงวิราฑา กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.2517 กระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) ใช้ประโยชน์ที่ดินหวงห้ามตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณเขาพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื้อที่ 292 ไร่ 2 งาน เพื่อเป็นที่ตั้งสถานีโทรคมนาคมของกองทัพเรือ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 พัทยา และพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

แต่กองทัพเรือขอให้ประโยชน์ที่ดินบนเขาพัทยา เพียง 4 ไร่ 60 ตารางวาเท่านั้น โดยทำการก่อสร้างสถานีวิทยุเชื่อมโยงพัทยา สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2541 สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 พัทยา สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2527 และพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2539 รวมงบประมาณ 19,894,515.60 บาท

ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าว ทำให้การเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารของกองทัพเรือ ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันออก และหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ บริเวณชายแดนภาคตะวันออก การสื่อสารมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่

นอกจากนั้น พระอนุสาวรีย์ “เสด็จเตี่ย” ยังเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ศรัทธาในพระองค์ได้มาสักการะบูชา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตทั้งในด้านกิจการงาน และเรื่องส่วนตัว.