-บริหารท้องถิ่น

ห่วงฝุ่นพิษครอบเมือง!! นายกเมืองพัทยา สั่งเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5พุ่ง แนะสวมหน้ากากกันฝุ่นขณะออกที่โล่งแจ้ง

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยาได้มีการเฝ้าระวังเรื่องของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 มาโดยตลอด ซึ่งเมื่อค่าฝุ่นที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมถือว่าเข้าขันต้องเฝ้าระวัง ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ก็ได้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร เมืองศรีราชา รวมถึงเมืองที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น ทำให้ค่าฝุ่น PM สูง ทั้งนี้จากการเฝ้าระวังพบว่าค่าฝุ่นที่สูงนั้นจะเกิดในช่วงที่มีการสัญจรหนาแน่นในช่วงเวลาเช้าและเย็น และหลังจากนั้นค่าฝุ่นก็จะลดลง ซึ่งค่าฝุ่น PM 2.5 ในเมืองพัทยานั้นจะเป้นแบบนี้ตลอด คือจะสูงในช่วงช้าและเย็นที่มีการสัญจรไปมาหนาแน่น

ทั้งนี้เมืองพัทยายังโชคดีที่เป้นเมืองที่อยู่ติดทะเล ทำให้กระแสลมที่พัดผ่านส่งผลให้ค่าฝุ่นลดค่าเบาบ้างลงไปได้บ้างในบ้างช่วง โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังและสวมหน้ากกาอนามัยเวลาออกมานอกสถานที่ หรือเวลาอยู่พื้นที่โล่งแจ้ง และควรงดหรือชะลอการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และดำเนินการกิจกรรมทำความสะอาดถนน พร้อมให้เจ้าหน้าที่สำนักากรช่าง กำชับผู้รับเหมาดครงการก่อสร้างของเมืองพัทยาและของภาคเอกชนในการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นขณะทำการก่อสร้างด้วยวิธีการต่าง ๆที่จะช่วยลดค่าฝุ่นละอองได้

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า สำหรับพื้นที่เมืองพัทยานั้นพบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 นั้น มีค่าสูงเกินมาตรฐานเพียงไม่กี่วันมานี้ และได้มีการปรับย้ายเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไปติดตั้งบริเวณสามแยกพัทยากลาง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวค่อยข้างจะมีสภาพการจราจรที่หนาแน่น เพื่อให้ทราบค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่แต่ละแห่ง ว่ามีปริมาณค่าฝุ่นที่แตกต่างกันหรือไม่ ทั้งนี้อยากจะฝากเตือนประชาชนและนักท่องเทียว เวลาออกกลางแจ้งให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณะสุขก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น โดยหน้ากากอนามัยนั้นก็มีหลายระดับการนำมาสวมใส่ก็ต้องให้ถูกต้องตรงกับสภาพอากาศในตอนนั้นด้วย.