พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง มั่นใจกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ/กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในจชต.มีศักยภาพพัฒนาต่อยอดได้

ที่ผ่านมา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ , นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ , นายวิทยา พานิชพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ , นายไชยพล เดชตระกูล ทีมงานด้านเศรษฐกิจ พรรคประชาชาติ ได้นำกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์นม และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อาทิ นายสมชาย กุลคีรีรัตนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตอยยีบันฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดยะลา ฯลฯ เดินทางมาที่โรงงานผลิตนมและฟาร์ม mMilk จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาญจนบุรี ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ โรงงานผลิตนมและฟาร์ม mMilk จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ผลิตนมไร้แลคโตส รายแรกของไทย (นมแลคโตสฟรี) โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาศีกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมของกลุ่มธุรกิจ สตาร์ทอัพ (Startup) และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

รวมทั้งเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นม ซึ่งพบว่า กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีมาตรฐานทุกขั้นตอน สามารถลดต้นทุน ควบคุมการผลิตได้ สามารถแข่งขันในตลาดในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจได้ และเชื่อว่ากลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ อธิปบูรพา จ.ยะลา รายงาน