ร.21 รอ.จัดอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ชลบุรี (10 สิงหาคม 2565) พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก เป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี โดยมีพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย และเทศน์สอนนาคในครั้งนี้

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อแสดงความรัก ความสามัคคีขององค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ยกย่อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ผู้เข้าร่วมโครงการให้ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพทุธศาสนาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการอุปสมบท อันเป็นกิจกรรมสืบทอดและส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งมีข้าราชการทหาร และครอบครัวทหาร ร่วมกันอุปสมบทหมู่ จำนวน 91 ราย ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จำนวน 17 ราย เป็นครอบครัว 2 ราย กองพันทหารราบที่1 จำนวน 27 ราย เป็นครอบครัว 3 ราย กองพันทหารราที่ 2 จำนวน 20 นาย เป็นข้าราชการบำนาญ 1 ราย กองพันทหารราบที่ 3 จำนวน 17 ราย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ จำนวน 6 นาย และกองร้อยทหารช่างที่ 1 กองพันทหารข่างที่ 2 จำนวน 4 นาย เป็นครอบครัว 1 ราย โดยประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 3 วัด ได้แก่ วัดเขาบางทราบ วัดอรัญยิกาวาส และวัดอุทกเขปสีมา และในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์และบิณทบาตรหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

จากนั้น พระสงฆ์ทั้งหมดเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดวชิรธรรมาวาส เขตลาดกระบัง กรุทเทพมหานคร ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 จึงลาสิกขา ต่อไป