ปล่อยตัวผู้พ้นโทษกลับสู่อ้อมกอดครอบครัว

ที่เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (15 ก.ย.63) นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำและความหวัง” โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษราชการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

สืบเนื่องจากเรือนจำพิเศษพัทยา ได้สืบสานพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งพระราชทานโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และจะพ้นโทษในปี 2563 จำนวน 230 ราย เป็นผู้ต้องขังชาวไทย 215 คน ผู้ต้องขังต่างชาติ 15 ของเรือนจำพิเศษพัทยา มีความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองได้ มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ

ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก โดยจัดให้มีการฝึกโครงการพระราชทานฯ ระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และสร้างตนแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดำเนินการปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ปลูกต้นไม้ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ให้พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น โดยระหว่างการดำเนินการจะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริง

ภายหลังการฝึกอบรม จึงได้ทำพิธีปิดอย่างเป็นทางการ โดยมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 230 คน ซึ่งพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง “อุ่นไอรัก” เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ได้ทำการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรม กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวและสังคมภายนอกอย่างอบอุ่น