COVID-19 ชลบุรี 5 สิงหาคม 2565 ยอดติดเชื้อรวม ATK ไม่แผ่วทะลุ 2.5 พันราย ตาย เพิ่ม1ศพ หนุ่มวัย 46 ปี ไม่ฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.สสจ.ชลบุรีรายงานว่าวันนี้จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 100 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 2,459 ราย

ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย

🪦-รายที่ 1 ชาย อายุ 46 ปี /ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด ปฏิเสธโรคประจำตัว /ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันใกล้ชิด /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 14 ก.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 3 ส.ค. 65

ผู้เสียชีวิตรายนี้ เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้

จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล
อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด 19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

# วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน รู้ทันโรคประจำถิ่น
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ใส่ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข