199 คลินิกเวชกรรม แกรนด์โอเพ่นนิ่ง ขยายพื้นที่สู่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

เมี่อค่ำคืนที่ผ่านมา ที่เดอะไซมิส นายชาญยยุทธ เฮงตระกูล อดีต สส.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแกรนด์โอเพ่นนิ่ง 199 คลินิกเวชกรรม ขยายพื้นที่ให้บริการสู่ อำเภอปลอกแดง จังหวัดระยอง โดยมี นายศิริชล เปี้ยจันทร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 199 คลินิกเวชกรรม ให้การต้อนรับ

199 คลินิกเวชกรรม เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ต้องการสร้างคลินิกที่ให้บริการรตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในราคาที่จับต้องได้ เข้าถึงง่ายในบรรยากาศครอบครัว เนื่องจากยังมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ด้วยข้อจำกัดทางด้านค่าใช้จ่าย 199 คลินิกเวชกรรม จึงได้เกิดขึ้นพร้อมกับวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับยาและเวชภัณฑ์คุณภาพที่ดี ในราคาเริ่มต้น 199 บาท

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นับจากวันแรกที่ 199 คลินิกเวชกรรม ได้เปิดให้บริการ ได้พิสูจน์แล้วว่าทุกอย่างเป็นไปได้ และสามารถประสบความเร็จได้ภายใต้แผนงานที่มีการออกแบบอย่างรอบคอบนั้นคือ ยกระดับคุณภาพบริการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนทุกคน ครอบคลุมทั้งการรักษาทั่วไป ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีน หัตถการทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ออกใบรับรองแพทย์ ตรวจโควิด อบรมด้านการแพทย์และสุขภาพ เป็นต้น

จากกลยุทธในการให้บริการดูแลสุขภาพในราคาที่ประชาชนเข้าถึงง่ายในบรรยากาศสบายๆ ทำให้ที่ผ่านมา 199 คลินิก เวชกรรม มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีสาขาให้บริการ 5 แห่ง ผลประกอบการเติบโตมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ต่อเนื่องในปี 2565 ที่วางแผนจะขยายสาขาให้ครอบคลุม 40 สาขา ตามเมืองรองและคาดว่าจะสามารถเติบโตได้กว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ก่อนขยายสู่ภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างการรับรู้ และความมั่นใจในบริการของคลินิก พร้อมเผยแผนที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และในพื้นที่ใกล้เคียงให้มากยิ่งขึ้น

จากที่วางไว้เบื้องต้น 5 สาขา ประกอบไปด้วย สาขาตลาดสะพานสี่ , สาขาตลาดมาบยางพร ,สาขาตาสิทธิ์ ,สาขาแม่น้ำคู้ ,สาขาป่ามะพร้าว ภายใต้ชื่อ 199 คลินิกเวชกรรม ปลวกแดง กรุ๊ป โดยในอนาคต 199 คลินิกเวชกรรม ตั้งเป้าหมายที่จะขยายสาขาให้ครบ 100 สาขา ภายในปี 2567