-covid-19บริหารท้องถิ่น

“บิ๊กแป๊ะ” ประเมินเมืองพัทยาใช้งบ 80 กว่าล้านบาท ซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ชาวพัทยา

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่15ม.ค.2564 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหาแนวทางเตรียมจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันในหลักการที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ให้กับประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้

นายสนธยา เปิดเผยว่าการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาฉีดให้กับประชาชนในเขตเมืองพัทยานั้น ขณะนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ยืนยันในหลักการที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นเองได้

หลังจากที่ส่วนกลางมีไฟเขียวแล้ว จึงได้ให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักการคลังเมืองพัทยาชี้แจงเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการตรวจสอบการจัดทำโครงการต่างๆที่จะมีการดำเนินการในปี 2564 เพื่อดูสถานะว่าเมืองพัทยาจะสามารถจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจากการสรุปผลของการหารือ เมืองพัทยาสามารถจัดซื้อวัคซีนได้ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาด้วยเมืองพัทยาเอง ในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย อย. เพื่อมาจัดฉีดให้กับประชาชนชาวเมืองพัทยา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ

นายสนธยา กล่าวต่อไปว่าปัจจุบันเมืองพัทยามีประชากรตามทะเบียนบ้านทั้งหมดประมาณ 120,000 คน ส่วนวัคซีนที่จะจัดหามาฉีดให้นั้น หากยามีราคาโดสละ 300 บาท ประชาชน 1 คนจะต้องฉีดวัคซีนจำนวน 2 โดส รวมวัคซีนที่จะต้องจัดซื้อประมาณ 240,000 โดส หรือประชาชน 1 คน จะตกค่าใช้จ่ายอยู่ที่หัวละ 600 บาท งบประมาณที่จะต้องนำมาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะอยู่ที่ประมาณ 80 กว่าล้านบาท จากการสำรวจสถานะทางการเงินการคลังของเมืองพัทยา ปัจจุบันสามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ได้แน่นอน.