+บริหารท้องถิ่น

“พัฒนา” มาเอง เจรจาขอใช้ที่เอกชนให้ชาวบ้านจอดรถ หลังเดือดร้อนจากการทำท่อระบายน้ำ

ที่บริเวณตลาดเทพประสิทธิ์ ( 31 ตุลาคม 2562) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายนิรุต เหลืองประสิทธิ์ นายช่างโยธา สำนักช่างเมืองพัทยา และทีมงาน นำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์ เพื่อเจรจากับ นายธัชพงศ์ คติวาณิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเมืองพัทยา จำกัด เรื่องของการขอใช้สถานที่จอดรถของบริษัท ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์ ให้ชาวบ้านได้เข้าไปจอดรถ หลังจากที่เมืองพัทยาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า การปรับปรุงถนน พร้อมท่อระบายน้ำ พร้อมท่อระบายน้ำภายในโครงการพี่มีทั้งหมด 11 เส้นของเมืองพัทยา เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ให้ดีขึ้น แต่เนื่องจากถนนภายในโครงการมีสภาพเก่าและคับแคบ เป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทาง ประชาชนไม่มีที่จอดรถ ทำให้การเข้าของบ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ทั้งนี้ นายพัฒนา เปิดเผยว่า การมาในครั้งนี้ ประเด็นสำคัญคือเป็นตัวแทนเมืองพัทยาในการเจรจากับภาคเอกชนเรื่องขอใช้พื้นที่ในการจอดรถ ซึ่งจากการประสานงานด้วยวาจาและทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่ ทางบริษัท เมืองพัฒนา จำกัด ได้อนุญาตให้ประชาชนที่เดือดร้อน สามารถเข้าไปใช้สถานที่จอดรถได้จนกว่าการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำในหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์จะแล้วเสร็จ ซึ่งทางบริษัท เมืองพัฒนาจำกัด ได้ขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้พื้นที่ดังกล่าว ช่วยกันดูแลทรัพย์สินของบริษัทด้วย พร้อมทั้งช่วยกันดูแลความสะอาดพื้นที่ และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้จอดรถได้ฟรี

สำหรับการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากสมัยคณะผู้บริหารชุดที่แล้ว แต่เนื่องจากว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ทำให้งบประมาณดังกล่าวตกไป แต่โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการเร่งด่วน ที่ชาวบ้านกว่า 400 หลังคาเรือน ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทางคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันจึงนำโครงการปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์ เข้าสภาอีกครั้ง และได้รับการสนับสนุนจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 32 ล้านบาท ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์ และดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กำหนดเสร็จสิ้นโครงการ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในการดำเนินการ ผู้รับเหมาจัดทำถนนพร้อมท่อระบายน้ำตามซอยย่อยๆ ก่อน คาดว่าจะเสร็จทันตามกำหนด