คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ ปตท. ร่วมกับกลุ่มวชช.บางละมุงฝั่งธน จัดอบรม “หมูสะดุ้งแดด” ต่อยอดสร้างอาชีพในชุมชน

คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางละมุงฝั่งธน โดยนางปารณีย์ ศรีบุญมา ประธานกลุ่มฯ จัดอบรมสูตรการทำ “หมูสะดุ้งแดด” (หมูแดดเดียวพลังงานแสงอาทิตย์) ให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ

การจัดอบรมฯในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนกลุ่มและผู้ที่สนใจ ในการเรียนรู้สูตรการทำหมูสะดุ้งแดด เป็นการต่อยอดส่งเสริมการขาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือนและในชุมชน

“หมูสะดุ้งแดด” เป็นการรวมกลุ่มจากชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน หมู่ที่ 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน “หมูสะดุ้งแดด” เป็นหมูแดดเดียวที่ทางกลุ่มคิดค้นสูตรขึ้นมาเอง โดยใช้วัตถุดิบอย่างดี หมูที่ใช้เป็นส่วนของไหล่คอหมูซึ่งติดมันเล็กน้อย แล้วนำไปหมัก

จากนั้นนำไปตากแดดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตาก ประมาณ 3-4 ชั่วโมง จึงนำมาบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่าย สามารถนำมาทอดรับประทานได้เลย เสร็จภายในวันเดียว

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการหมูสะดุ้งแดดพลังงานแสงอาทิตย์นำไปรับประทาน สนใจติดต่อคุณน้อยที่ โทร.089-1405664