เมืองพัทยาพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม Olympic Day 2022 ฉลองวันโอลิมปิกสากล ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา

นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม Olympic Day 2022 ว่า ด้วยจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดกิจกรรม Olympic Day 2022 ในวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ ชายหาดพัทยา ซึ่งขณะนี้เมืองพัทยาได้มีการหารือกับการกีฬาจังหวัดชลบุรีในการเตรียมความพร้อมการจัดงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่และชนิดกีฬาที่จะมีการจัดการแข่งขันประกอบไปด้วย กิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร, ตลอดจนกิจกรรมกีฬาสาธิต ยูธโอลิมปิก อาทิ กีฬาบีชเทนนิส, กีฬาเรือใบ, กีฬาเจ็ตสกี, กีฬาบาสเกตบอล 3×3, กีฬามวยสากล,กีฬาเซิร์ฟบอร์ด, กีฬาวินด์เซิร์ฟ, และกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำโดย 2 นักแสดงที่มีชื่อเสียงและความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่าง“โตโน่” ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ และ “ณิชา” ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ผ่านกิจกรรมรณรงค์พกขวดน้ำขณะวิ่ง ที่รณรงค์ให้นักวิ่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรมพกขวดน้ำของตนเองเพื่อใช้ขณะวิ่ง เพื่อลดขยะพลาสติก และกิจกรรมวิ่งเก็บขยะริมถนน ควบคู่กับกิจกรรมเดิน-วิ่ง

สำหรับการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม Olympic Day 2022 ในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากล และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกีฬาซึ่งเป็นการเน้นย้ำความพร้อมและการร่วมมือกันของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิก 2030 ต่อไป

ทั้งนี้อยากให้ชาวพัทยาทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการตอนรับนักกีฬาที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งขณะนี้เมืองพัทยามีความพร้อม 100% ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Olympic Day 2022 ในวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ บริเวณแยกพัทยากลาง ชายหาดพัทยา.