วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

เมืองพัทยารับมอบรถโดยสาร-รถบรรทุก สนับสนุนการการศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา

ที่ บริเวณลานจอดรถเวิลด์เจมส์ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ จำนวน 10 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 11 คัน จากบริษัทเอ็ม.แซท.ดี คาเซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้

สำหรับการรับมอบรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ จำนวน 10 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 11 คัน รวม 21 คัน ได้รับงบประมาณอุดหนุน 57 ล้านบาท ภายใต้โครงการจัดหาคุรุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเมืองพัทยา เพื่อเป็นยานพาหนะที่จะอำนวยความสะดวกในมิติการสนับสนุนภารกิจหลักการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์โดยตรง รู้จักการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นภายนอกห้องเรียน รวมทั้งเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โดยจะเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2564