ศิษยานุศิษย์ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 84 ปี 64 พรรษา เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์

ที่ อุโบสถ วัดโพธิสัมพันธ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (1 ก.ค.2565)ศิษยานุศิษย์จำนวนมากเข้าร่วมงานมงคลธรรม 84 ปี 64 พรรษา พระครูปัญญาพัฒนาภรณ์ (หลวงพ่อปัญญา ปุญญจโย) เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา, นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง, นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา เข้าร่วม ภายในงานมีบรรดาผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมออกร้าน แจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้เข้ามาร่วมงาน จำนวน 160 ร้านด้วยกัน จนแน่นขนัดบริเวณลานวัด

ประวัติโดยสังเขป พระครูปัญญาพัฒนาภรณ์ หรือ หลวงพ่อปัญญา ปุญฺญจโย มีนามเดิมว่า “ปัญญา” นามสกุล อุทยานิก เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2480 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นบุตรของนายลมัย กับนางบุญชวน หลังจากบวชเรียนอยู่ในร่มกาสาวพัตร์ที่วัดอรัญญิกาวาส จนกระทั่งปี พ.ศ.2522 เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง สมณศักดิ์ล่าสุด ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ เมื่อปี พ.ศ.2547