โรงเรียนเนินพลับหวานจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ที่โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน นายธนาชัย วงศ์สาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการจัดกิจกรรมการประกวดเต้น TIK TOK และการประกวดเต้น COVER DANCE โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลและถ้วยรางวัล

นายธนาชัย เปิดเผยว่า หลังจากที่โรงเรียนได้เปิดตัวกิจกรรมนี้ออกไป พบว่าเด็กๆ ต่างให้ความสนใจ สมัครเข้าร่วมในการแข่งขัน และซุ่มซ้อม ฝึกซ้อมการเต้นเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากหลังเลิกเรียนจะมี นร.ที่สนใจ ทำการซ้อมต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังรวมถึงลูกทีม และกองเชียร์ที่อยู่คอยให้กำลังใจ ถือว่าเป็นกิจกรรที่ส่งเสริมให้นร.ได้ใช้เวลาว่างในทางที่ถูกต้อง และมีประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติด

สำหรับโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียนตั้งระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกี่ยวข้องกับเสพติด ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเดินหน้าจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนร.เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง.