เรือนจำพิเศษพัทยา ประชุมคณะทำงานคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด ที่จะได้พักการลงโทษ-ลดวันจำคุก

ที่ห้องประชุมสันติไชยศรี เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (22 มิ.ย.2565) นายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด ที่อยู่ในข่ายที่จะได้พักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก เรือนจำพิเศษพัทยา ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมีผู้แทนจากอำเภอบางละมุง, สำนักงาน ป.ป.ส., สภ.บางละมุง และ ผู้แทนงานคุมประพฤติ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา

นายไพรัตน์ ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่า สืบเนื่องจากฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ได้สำรวจและรวบรวมรายชื่อนักโทษเด็กขาด ที่มีคุณสมบัตรตามหลักเกณฑ์ พักการลงโทษ ตามประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ พ.ศ.2560 มีนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติ จำนวน 24 คน และนักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก จำนวน 10 คน

ทั้งนี้เรือนจำพิเศษพัทยา ได้สำรวจนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติ เข้าข่ายได้รับการพักการลงโทษ จำนวน 24 ราย และลดวันต้องโทษจำคุกที่มีผลการสืบเสาะข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว และจะได้รับการปล่อยลดวันลงโทษ และลดวันต้องโทษจำคุก เพื่อเสนอคณะกรรมการกรมราชทัณฑ์พิจารณาอนุมัติปล่อยตัว