-ช่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนยะลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรง

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อปฏิบัติภารกิจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ พร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ โดยช่วงเช้าเดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานที่ 3301 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจจำนวน 30 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้นเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปยังชุดคุ้มครองตำบลละแออำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ จำนวน 40 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเดินทางต่อไปยังค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี เพื่อประชุมรับฟังสรุปแนวโน้มและสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากนั้นในช่วงบ่าย พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปยังวัดลำพะยา อำเภอเมืองจังหวัดยะลา เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจและญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 20 ชุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเดินทางไปยังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ทางลุ่ม อำเภอเมืองยะลา เพื่อตรวจสภาพสถานที่เกิดเหตุ จากนั้นเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของตำบลลำพะยาที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย นางรอกายะห์ เจ๊ะโซ๊ะ นายณรงค์ฤทธิ์ สิทธิพันธ์ นายมะรอรี มะแซ นายอาหาหมัด รัตนตัญญู นางสายัน ปานทอง และนายเนาวรัตน์ รัตนเสถียร แล้วเดินทางต่อไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานีต่อไป

ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ จ.ยะลา