สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เตรียมส่งนักกีฬาโต้คลื่นร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก รุ่นไอคิวฟอยด์ ที่ฝรั่งเศส ต.ค.นี้

ที่ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมี พลเรือโท ศรายุทธ แดงเทศ อุปนายกสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายพัฒนาบุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมทั้งแบบออน ไซต์ และผ่านระบบ Google Meet ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 สืบเนื่องมาจากสถานการการณ์โรคระบาดโควิด-19

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันต่างประเทศในรายการต่างๆ ซึ่งนักกีฬาสามารถสร้างชื่อเสียงและผลงานให้กับทางสมาคมฯ ได้เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก แม้ที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ไม่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาวินด์เซิร์ฟมากนักด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก ที่ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2565 ในรุ่น ไอคิวฟอยด์ ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และการฝึกซ่อมนักกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันต่อไป