-บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาจัดให้! ไฟเขียววินรถตู้ปลายทางพัทยา เข้าแหลมบาลีฮายได้

            ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา   (6 ก.พ.63) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ หลังมีผู้ประกอบการรถตู้ร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีว่า มีผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะบางรายอ้างสัมปทานเส้นทางแหลมบาลีฮาย สร้างตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ เรียกเก็บค่าเข้าในพื้นที่แหลมบาลีฮายเป็นรายเดือน เก็บค่าหัวคิว รวมทั้งทำผิดกฎหมายจราจร จนบางครั้งก่อเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะด้วยกันเอง และที่ผ่านมาจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  เมืองพัทยามีมติให้รถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 48 (ต) เท่านั้น ที่สามารถเข้ามารับส่งนักท่องเที่ยวที่แหลมบาลีฮายได้

            สำหรับการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) ในครั้งนี้ มีการพิจารณาเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 2 สายที่ 48 เส้นทาง กรุงเทพฯ-เมืองพัทยา จากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ปลายทาง ที่ “เมืองพัทยา” ซึ่งไม่มีการระบุแน่ชัดว่ากำหนดไว้ที่จุดใด ดังนั้นในที่ประชุมจึงมีมติร่วมกันได้พิจารณาแล้วว่า ให้รถตู้โดยสารสาธารณะ ตั้งแต่หมวด 9905, หมวด 48 (ต),  48 (ช), และ 48  (จ) สามารถที่จะเข้าแหลมบาลีฮายได้ โดยเมืองพัทยาจะเป็นผู้จัดระบบระเบียบการรับส่ง ในฐานะผู้ดูแลปกครองท้องถิ่น ให้ถูกต้อง เป็นธรรม เป็นประโยชน์กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะล้าน โดยจะจัดที่จอดรถให้ทุกบริษัทเข้ามารับและส่งนักท่องเที่ยวแล้วออกไป ถือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

            อย่างไรก็ตามสำหรับบริษัทที่ตั้งโต๊ะขายตั๋วไม่ต้องขออนุญาต ไม่มีกฎหมายห้าม ยกเว้นบนพื้นที่สาธารณะ แต่รถต้องจอดที่จุดต้นทางเท่านั้น ห้ามนำมาจอดบริเวณแหลมบาลีฮายโดยเด็ดขาด พร้อมกันนี้จะนำมติในที่ประชุมวันนี้เสนอคณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับทราบต่อไป