-ศาสนา/วัฒนธรรม

พุทธศาสนิกชนแห่ทำบุญเข้าพรรษาแน่นวัด

ที่วัดธรรมสามมัคคี (6ก.ค.2563) พระครูพิศาลจริยากร เจ้าอาวาสวัดธรรมสามัคคี เจ้าคณะตำบลนาเกลือ ได้นำพระภิกษุสามเณร ลงสวดมนต์ รับถวายภัตตาหารของคาวหวาน เครื่องอุปโภคต่างๆ และดอกไม้ธูปเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยพุทธศาสนิกชน ทยอยเดินทางเข้ามาทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ ที่วัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยส่วนใหญ่มาร่วมทำบุญเป็นครอบครัว ภายหลังการทำบุญใส่บาตรแล้ว ยังมีพุทธศาสนิกชนทยอยถวายหลอดไฟ เทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน แก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา

สำหรับวันเข้าพรรษานั้น เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม โดยการอธิษฐานอยู่ประจำในวัด ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริงๆ ซึ่งช่วงจำพรรษา จะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปีขณะเดียวกัน พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ได้มีการประชุมกันในพระอุโบสถ ไหว้พระสวดมนต์ ขอขมาซึ่งกันและกัน จากนั้นจะประกอบพิธีเข้าพรรษา ภิกษุจะอธิษฐานใจตนเองว่า ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษานี้ ตนเองจะไม่ไปไหน