“ศักดิ์ชัย” ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 2 แถลงร้อง กกต.ผู้สมัครนายกฯ 2 รายทำผิด กม.เลือกตั้ง ลั่นมีศักดิ์ศรีไม่ใช่“นอร์มินี”ใคร

ที่สำนักงานนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ (13 พ.ค.2565) นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาอิสระเบอร์ 2 เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีที่ออกมาระบุว่าได้ตรวจสอบจนพบข้อเท็จจริงและมีหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมได้ร้องเรียนว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเมืองพัทยา จำนวน 2 รายไปยังคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)ประจำจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันทาง กกต.ได้รับเรื่องและจัดส่งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้ว โดยหากพบว่ามีความผิดจริงต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 2 กล่าวว่าที่ผ่านมามีกระแสของสังคมอย่างต่อเนื่องว่าการลงสมัครนายกเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพราะเป็น “นอร์มินี” ของผู้สมัครบางราย และต้องการมาเพื่อตัดคะแนนของคู่แข่ง เรื่องนี้ถือว่าสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ด้วยเคยทำงานเป็นข้าราชการรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความสุจริต ยุติธรรม และเคยอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงมาก่อน กระทั่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นถึงรองอธิบดีกรมการปกครอง ดังนั้นจึงอยากแจ้งให้สังคมทราบว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีมากพอ และการลงสมัครครั้งนี้เพื่อต้องการรับใช้พี่น้องประชาชนคนพัทยาด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ

นายศักดิ์ชัย กล่าวต่อไปว่าในวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมาทาง กกต.ได้จัดประชุมสมานฉันท์ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ราย พร้อมอธิบายกฎหมายเลือกตั้งที่ชัดเจน โดยมีการลงนามว่าจะไม่มีการกระทำผิดและให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่ปัจจุบันมีการตรวจพบว่ามีผู้สมัครจำนวน 2 ราย ที่มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียง ซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจะสามารถติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียงได้จำนวนมากกว่า 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยาออกประกาศไปเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมาว่าจะมีหน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 146 หน่วย

 ดังนั้นผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจะสามารถติดตั้งป้ายหาเสียงได้จำนวน 730 ป้าย ขณะที่การติดตั้งป้ายของผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในแต่ละเขตเลือกตั้ง หากมีภาพผู้สมัครนายกเมืองพัทยาก็นับเป็นป้ายสมัครหาเสียงของผู้สมัครนายกเมืองพัทยาด้วย โดยเรื่องนี้ทุกฝ่ายทราบดีเพราะมีการสอบถามและชี้แจงที่ชัดเจนจาก กกต.ในวันประชุมแล้ว

นายศักดิ์ชัย ระบุอีกว่า แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมงานโดยได้มีการบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอไว้พบว่า ปัจจุบันมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยา จำนวน 2 ราย ที่ทำป้ายโฆษณาหาเสียงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยตรง และเรื่องนี้ได้ส่งเอกสารหลักฐานและเรื่องร้องเรียนไปยัง กกต. จังหวัดชลบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา และทาง กกต.ได้รับเรื่องไว้พร้อมจัดส่งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้วด้วย กรณีนี้เคยเกิดปัญหาขึ้นแล้วในพื้นที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้มีความผิดเพราะทุกฝ่ายได้ลงนามสมานฉันท์และรับทราบเรื่องร่วมกัน การกระทำลักษณะนี้จึงเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง อันทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้กระทำผิดมีกำหนด 1 ปี และให้มีการเลือกตั้งใหม่ รวมทั้งมีโทษจำคุก 6 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าขนาดยังไม่ได้รับการเลือกตั้งยังมีการกระทำผิดโดยเจตนาที่ไม่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และหากได้รับเลือกตั้งก็อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคต

นายศักดิ์ชัย กล่าวต่อไปว่าการทำเช่นนี้เพื่อต้องการให้เกิดความเป็นธรรมในการเลือกตั้ง ไม่ใช่ผู้สมัครรายใดจะมีทุนหรืองบประมาณมาก และใช้เรื่องนี้มาสร้างข้อได้เปรียบกับผู้สมัครรายอื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งกรณีนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าส่วนตัวไม่ได้เป็น “นอมินี” ใคร หรือลงสมัครเพื่อมาตัดคะแนนใครตามที่ถูกกล่าวหา เพราะการที่ลงมาสมัครครั้งนี้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเมืองพัทยาอย่างบริสุทธิ์ใจ ซึ่งมีแนวทาง นโยบาย แผนงานพร้อมทีมงานที่มีศักยภาพไว้อย่างพร้อมเพรียงแล้ว.