โรงเรียนเมืองพัทยา 1 วอนผู้บริหารเมืองพัทยาเร่งแก้ไขปัญหาฝนตกน้ำระบายไม่ทันหวั่นท่วมโรงเรียน

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 1( 27 เมษายน 2564) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมนโยบายในการจัดทำโครงการสำรวจและเสนอแผนการพัฒนา โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ให้ได้มาตรฐานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ภายใต้มาตรการโควิด-19 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมี นางสาวอารี วรรณา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 1 นำเสนอข้อปัญหาต่างๆ

สำหรับปัญหาที่ทางโรงเรียนเมืองพัทยา 1 ต้องการให้ผู้บริหารเมืองพัทยา เร่งช่วยเหลือและแก้ไข มีหลายเรื่อง อาทิ ตึกอนุบาล เวลาฝนตกจะมีน้ำไหลมาที่ใต้อาคาร และปัจจุบัน ท่อระบายน้ำที่บริเวณใต้อาคารโรงเรียนอนุบาลมีขนาดเล็ก ส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง หากไม่ได้รับการแก้ไข อาจทำให้น้ำท่วมอาคารอนุบาลได้ในอนาคต

นอกจากนี้ในส่วนของอาคาร 1-4 ซึ่งเป็นอาคารเก่า ทุกอาคารมีท่อระบายน้ำ แต่ไม่สามารถระบายน้ำได้จริง เนื่องจากแบบที่ออกมาไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อท่อระบายน้ำของเมืองพัทยาได้ จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยาพิจารณาแก้ไขปัญหา

ด้านการบริหารจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำของนักเรียน งานคุ้มครอบผู้บริโภคจะได้เก็บตัวอย่างน้ำดื่มไปตรวจสอบว่าผ่านคุณภาพตามมาตรฐานหรือไม่อย่างไรต่อไป หากพบว่ามีสารปนเปื้อนจะได้แนะนำวิธีการแก้ไขปรับปรุงให้ทางโรงเรียนแก้ไขต่อไป.