“สนธยา”ยันเดินหน้า Lock Down เมืองพัทยา

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับมาตรการปิดเมืองพัทยา หรือ Lock Down ในมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานมีแนวคิดที่จะปิดเมืองพัทยา เนื่องจากมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทั้งนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยา จำนวน 2,800 คน พร้อมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลที่พักอาศัยของชาวต่างชาติเหล่านั้น พบว่าส่วนใหญ่จะพักอาศัยในพื้นที่เมืองพัทยาและเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ และพื้นที่รอบนอกบ้างแต่ไม่มากนัก ทำให้จะต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรัดกุม ด้วยพื้นที่เมืองพัทยานั้นนอกจากพื้นที่นักท่องเที่ยวอาศัยอยู่ในพื้นที่ 54 ตารางกิโลเมตรแล้ว แต่ยังมีผู้คนที่เดินทางไปมาจากพื้นที่อื่น ทั้งสัตหีบและตำบลรอบเมืองพัทยา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการที่ค่อนข้างรัดกุมและละเอียด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทาง

นายสนธยา กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือหากมีการประกาศ ปิดเมืองพัทยา ด้วยทุกคนเรียกร้องอยากให้มีมาตรการที่เข้มข้นและมีมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ที่ผ่านมาจะมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในทุกรูปแบบ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ได้มีการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางต่าง ๆก่อนจะมีการประกาศปิดเมืองพัทยา เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

นายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า ส่วนมาตรากรในการปิดเมืองพัทยานั้น ได้มีการรายงานแผนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หลังจากที่ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่าน ได้มีมติปิดเมืองพัทยา โดยมีทางเลือก 2 ทาง คือ 1.ปิดโดยใช้เส้นทางถนนเลียบทางรถไฟ (Local Road) โดยทางคู่ขนานทางรถไฟฝั่งตะวันตกเป็นแนวในการปิดถนน โดยจะเปิดช่องทางเข้าเมืองพัทยาเพียง 6 ช่องทาง และแนวทางที่ 2 ในการใช้ถนนสุขุมวิทจะทำการปิดเส้นทาง 5-6 เส้นทาง ในการจะเข้าสู่พัทยาชั้นใน โดยขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ และมีการเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางและเส้นทางการปิดเมืองพัทยา หลากหลายภาษา นอกจากนี้ยังจะได้มีการเสนอประกาศให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัย ในการป้องกันตัวเองและยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้สำหรับในพื้นที่เมืองพัทยานั้นพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย จะพบเพียงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้นที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย โดยจะมีการออกประกาศให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาสวมใส่หน้ากาอนามัยเวลาออกนอกเคหะสถานทุกครั้ง ซึ่งมาตรการต่างๆนั้นจะทราบผลในวันนี้ (7 เมษายน 2563) หลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี