ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครฯนายกเมืองพัทยาเบอร์ 2 เปิดปราศรัยหน้าตลาดใหม่นาเกลือ ชี้เศรษฐกิจพัทยาต้องกลับมาดีถ้าทุกคนกล้าเปลี่ยน

ที่หน้าตลาดใหม่นาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (12 พ.ค.2565) นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 ผู้สมัครอิสระ เปิดปราศรัยย่อยหาเสียงกับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งผู้ประกอบการค้าขายในตลาด ขณะที่ทีมงานนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 ได้เข้าไปภายในตลาดเพื่อแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารเมืองพัทยา และแนะนำตัวนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 ในนามผู้สมัครอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมืองหรือกลุ่มใดด้วย

ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 กล่าวว่า หลายคนอาจสงสัยว่าหากได้รับเลือกตั้งตนเองจะทำงานอย่างไรคนเดียว ไม่มีสมาชิกสภาเมืองพัทยา(สม.) ทั้งนี้ได้มีแนวทางการทำงานปกครองบ้านเมืองโดยที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ต้องมีการทำงานทั้งฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายสภา และฝ่ายประชาชน โดยมีความคิดจะดำเนินการในรูปแบบของ Pattaya Power รวมพลังทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน มาร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ทุกคนจะมีส่วนตัดสินใจในการกำหนดขอบเขตการพัฒนาเมือง

หากพ่อแม่พี่น้องประชาชนกล้าที่จะเปลี่ยน จะตั้งใจทำให้เมืองพัทยาดีขึ้น เศรษฐกิจเมืองพัทยาจะดีขึ้นหลังจากนี้หากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน.