ศอ.บต.ร่วมกับ กระทรวงแรงงานเตรียมจัดส่งแรงงานจชต.ไปทำงานซาอุดีอาระเบีย

ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือด้านแรงงานไทย-ซาอุดีอาระเบีย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประกันสังคม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิษย์เก่าที่จบจากต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

สืบเนื่องจาก กระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดีอาระเบีย ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 2 ฉบับ ทั้งการจัดหาแรงงานทั่วไปและแรงงานในบ้านระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา และทางซาอุดีอาระเบีย มีความต้องการแรงงานในภาคบริการสุขภาพ งานดูแลผู้ป่วยและงานดูแลผู้สูงอายุ ภาคอุตสาหกรรม งานช่าง วิศวกร ภาคท่องเที่ยว โรงแรม นวดสปา และเชฟ แรงงานในด้านฝีมือ รวมทั้งผู้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ โดยจะเน้นประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่มแรก เนื่องจากมีความคล้ายคลึงในด้านศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. จึงได้จัดการประชุมหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงความพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ ในส่วนของ ศอ.บต.ได้สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสนใจไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรงงานไทยที่เคยอาศัยหรือทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบียและเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, กลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาจากประเทศซาอุดีอาระเบียและในประเทศแถบตะวันออกกลาง

กลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาในประเทศไทย หลักสูตรภาษาอาหรับ หรือหลักสูตรที่สามารถสื่อสารภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษได้, กลุ่มแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการฝึกทักษะอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ไปทำงาน ในประเทศซาอุดีอาระเบีย

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่าจำนวนแรงงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียต้องการมีค่อนข้างมาก ในส่วนของจำนวนตัวเลขประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่กลับจากประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงโควิดที่ผ่านมา ตัวเลขไม่น้อยกว่า 4,000 คน รวมทั้งศิษย์เก่าที่จบจากต่างประเทศ น้องๆ ที่จบภาษาอาหรับและอีกหลายๆ กลุ่ม จำนวนตัวเลขต่างๆขณะนี้กำลังเร่งทำรายละเอียดเพื่อให้ได้จำนวนที่แน่นอน หลังจากนี้ไปอีก 1 สัปดาห์จะได้ตัวเลขที่ชัดเจน โดยจะมีความสอดคล้องกันระหว่างความต้องการแรงงาน ประเภท ระดับ และผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงาน ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีงานทำ เป็นความตั้งใจของรัฐบาลไทยที่ต้องการจะส่งเสริมให้คนไทยได้มีงานที่ใช้ทักษะและมีค่าตอบแทนสูง

นอกจากนี้ ศอ.บต. จะทำหน้าที่รับประสานและสื่อสารในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสารผ่านบัณฑิตอาสาและบัณฑิตแรงงานของกระทรวงแรงงานเพื่อลงพื้นที่สำรวจประชาชนทุกพื้นที่ของหมู่บ้านที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทำงานในทุกช่วงวัยและจะดำเนินการสำรวจถึงความเหมาะสมในด้านทักษะวิชาชีพและความรู้ความสามารถ โดยผู้ที่สนใจแต่ยังขาดทักษะก็จะส่งแรงงานเหล่านี้ไปฝึกวิชาชีพก่อนจะส่งไปทำงานยังประเทศซาอุดีอาระเบียต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการสมัครเพื่อเดินทางไปทำงานยังประเทศซาอุดีอาระเบียสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน