วท.ยะลา นำ นศ.ให้บริการซ่อมรถ จยย.ฟรีให้ประชาชนช่วงสงกรานต์

ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา จัดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการตรวจซ่อมรถให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนระหว่างการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยมี นายภิรมย์ นิลทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการตรวจซ่อมรถให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนระหว่างการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล ซึ่งกำหนดให้บริการ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565ดำเนินการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ทั้งนี้ งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน,ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการจำนวน 1 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 เป็นเวลา 7 วัน ที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยมีการจัดครู และนักเรียน นักศึกษา ภาควิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์บริการตรวจสภาพรถ