วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ชุมชนบริหารท้องถิ่น

รื้อแล้ว!! บ.เฮลท์ ฟู้ดส์ฯ เข้ารื้อถอนอาคารรับนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่บ้านสุขาวดี ปิดฉากมหากาพย์ที่ยืดเยื้อมานาน

จากกรณีที่เมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เดินทางไปที่บริเวณริมทะเลด้านหลัง “บ้านสุขาวดี” ก่อนติดตั้งป้ายประกาศขนาดใหญ่ เป็นประกาศเมืองพัทยา ระบุข้อความบริเวณนี้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ผู้ใดบุกรุกหรือครอบครอง เป็นการกระทำความผิดฐานเข้ายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 จึงขอให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารที่ปลูกสร้างบนที่สาธารณะ พร้อมปิดหมายคำสั่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอาคารเวทีการแสดงหลัก ซึ่งมีการก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะ โดยปิดหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เพื่อให้รื้อถอน เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เพราะตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 11 ไร่ ที่มีข้อพิพาทระหว่างเมืองพัทยากับ บ.เฮลท์ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด หรือบ้านสุขาวดี โดยให้รื้อถอนอาคารโครงเหล็ก 1 ชั้น ขนาด 18.30×55.30 เมตร จำนวน 1 หลัง ที่ใช้เป็นเวทีห้องครัวขนาดใหญ่ และป้ายขนาด 7X9 เมตรจำนวน 2 ป้าย โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จหลังรับคำสั่ง

นอกจากนี้ ยังได้ปิดหมายอาคารโรงอาหารบริเวณที่ติดกับทางเดินสาธารณะติดทะเล ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและก่อสร้างอยู่ในแนวร่น 20 เมตรจากระดับน้ำทะเลสูงสุด โดยให้รื้อถอนอาคาร B ขนาดประมาณ 10.40 X10.40.00 เมตรและรื้อถอนอาคาร C ขนาด 5 X 15 เมตร จำนวน 2 อาคาร แต่พบว่ากรณีดังกล่าวมีการต่อสู้ขัดแย้งกันทางกฎหมาย ทั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ระดับจังหวัด รวมทั้งศาลปกครองเบื้องต้น และศาลปกครองสูงสุด

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยผู้บริหารสำนักการช่างเมืองพัทยา ว่าปัจจุบันเมืองพัทยาได้รับหนังสือจาก บ.เฮลท์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ที่แจ้งความประสงค์กรณีที่เมืองพัทยาแจ้งให้มีการรื้อถอนอาคาร (A) ตามคำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แบบ ค.7 เลขที่ 35/2564 โดยทาง บ.เฮลท์ ฟู้ดส์ ฯ จะรื้อถอนเอง เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยจะใช้ระยะเวลาในการรื้อถอนจำนวน 30 วัน

ปัจจุบันทาง “บ้านสุขาวดี” ได้ดำเนินการตามหนังสือที่แจ้งมายังเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อย และมีเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยาไปตรวจสอบไว้เพื่อประกอบเอกสารและหลักฐานการดำเนินการทางกฎหมาย ปิดฉากมหากาพย์การรื้อถอนอาคารบนที่ดินสาธารณะ 11 ไร่ ติดริมทะเลของบ้านสุขาวดี ที่ยืดเยื้อมานานหลายปีลงเป็นผลสำเร็จ.