“ปรเมศวร์” ผู้สมัครนายกพัทยาเบอร์ 1 ไขข้อข้องใจชาวบ้าน เหตุขุดเจาะถนนทั่วเมือง ไม่จบ มั่นใจปี 67 แล้วเสร็จ

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์ 1 กลุ่มเรารักษ์พัทยา กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสกล่าวพาดพิงถึงปัญหาการขุดเจาะผิวจราจร การวางระบบท่อระบายน้ำ และปัญหาฟุตปาธ ที่มีปัญหาทั่วเขตเมืองพัทยา สร้างปัญหาด้านภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวนั้น เรื่องนี้ในฐานะผู้สมัครนายกเมืองพัทยากลุ่มเรารักษ์พัทยาซึ่งจะเข้ามาสานงานต่อจากคณะผู้บริหารชุดที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจริง

อย่างไรก็ตามคงต้องมาดูถึงสาเหตุของปัญหาด้วย แท้จริงแล้วเรื่องของการขุดเจาะถนนนี้มาจากโครงการที่เมืองพัทยาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดโครงการไฟฟ้าลงดินในเมืองใหญ่ บนถนน 9 สายหลักของเมืองพัทยา เพื่อจัดภูมิทัศน์ ระเบียบสายไฟ และเสาไฟฟ้าให้สวยงาม โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ถนนพัทยาเหนือในปี 2561 ไล่ไปอีก 8 เส้นทางตามแผนที่จะแล้วเสร็จในปี 2566 ถึง 2567 ขณะที่งานวางท่อระบายน้ำเป็นงานเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพัทยา โดยเฉพาะการเปลี่ยนระบบท่อระบายน้ำเดิมที่ใช้มานานหลายสิบปีที่มีขนาดเพียง 60 ม.ม.โดยต้องมีการเปลี่ยนเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่ไหลจากฝั่งหนองปรือเข้าสู่เมืองพัทยาได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องระบบสาธารณูปโภคในการเป็นเมืองศูนย์กลางของ EEC ขณะที่ปัญหาการปรับฟุตปาธทางเท้าริมถนนสายพัทยาใต้ พัทยากลาง และเส้นทางอื่นๆที่ยังไม่เรียบร้อยนั้น เป็นเพราะยังมีการทำงานในส่วนของการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะและระบบประชาชนที่ยังต้องมการขุดเจาะอยู่ จึงทำให้ต้องรอระยะเวลาให้เสร็จไปพร้อมๆกัน

นายปรเมศวร์ กล่าวว่าต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง แต่หากมีโอกาสเข้ามาทำงานก็จะสานต่อภารกิจให้สำเร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางร่วมระหว่างเมืองพัทยากับผู้รับเหมาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาทางออกร่วมกันที่สะดวก รวดเร็ว และลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากที่สุด