-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

ทร.รับสนองพระดำริ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จัดปล่อยเต่าทะเล 34 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2563 เวลา 11.00 น. พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เป็นกิจกรรมตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราช ที่ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ดังนั้น ทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับสนองพระดำริ จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อปลุกจิตสำนึก พลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้กับทะเล และเป็นการอนุรักษ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ให้คงอยู่กับท้องทะเลสืบไป รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบนิเวศใต้ทะเลไทยอย่างยั่งยืน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายในกองทัพเรือ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง จำนวน 300 คน ร่วมกันปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 34 ตัว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี