-รอบทิศบูรพา

พ่อค้าสระแก้วโอด เปิดด่านผ่านแดนแห่งที่2 ช่วยสัญจรสะดวกขึ้น แต่เศรษฐกิจซบ ขายดีแค่สัปดาห์ละวัน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านเขาดินเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว และบ้านพนมได อ.สำเภาลูน จ.พระตะบอง กัมพูชา เป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งที่ 2 ของจังหวัดสระแก้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศลงวันที่ 22 ก.พ.2561 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มี.ค.61ที่ผ่านมา หน่วยงานในพื้นที่ไทย-กัมพูชา ทั้งจังหวัดสระแก้วและจังหวัดพระตะบอง โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจ ศุลกากร ทหารพราน ต่างร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศ อำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว เพื่อให้พ่อค้าชาวไทยและกัมพูชาได้ทำธุรกิจด้านการค้าขายการเกษตรบริเวณแนวชายแดน มีการนำรถบรรทุก รถพ่วงข้ามแดนส่งออก-นำเข้าสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น

อย่างไรก็ดี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตระเวนสำรวจการค้าขายที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว และบ้านพนมได อ.สำเภาลูน จ.พระตะบอง กัมพูชา กลับพบว่าขณะนี้การค้าขายไม่ค่อยคึกคักนัก โดยผู้ประกอบการชาวไทยต่างพูดเนเสียงเดียวกันว่าขายไม่ดี สาเหตุมาจากเศรษฐกิจตกต่ำแม้จะมีความพร้อมให้บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกการสัญจรข้ามแดนแห่งนี้ แต่ในวันธรรมดากลับค้าขายไม่ดีเลย นอกจากวันอาทิตย์วันเดียวที่เป็นวันตลาดนัดจะขายดีไปถึงประมาณเที่ยงวันก็จะเริ่มเงียบเหงา

ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ หงส์ทองดี พ่อค้าตลาดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน กล่าวว่า การเปิดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน ช่วยระบายรถและคนได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการเดินทางไปสู่กรุงพนมเปญ เนื่องจากเป็นเส้นทางตรง จากเดิมที่ปกติต้องไปทำพาสปอร์ตที่ อ.อรัญประเทศ ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น ยุ่งยาก คนรอก็เยอะ และเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ประตูสู่อินโดจีนของจังหวัดสระแก้ว และรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว แต่ปัญหาของผู้ประกอบการที่ตลาดเขาดินในขณะนี้ขายสินค้าไม่ดีเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำ ปกติตลาดแห่งนี้ขายได้วันเป็นแสนบาท เดียวนี้เหลือ 5,000 ถึง 2,000 บาทเท่านั้น

ขณะที่ นายเฮนพีรัก นักธุรกิจด้านการเกษตรบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินให้เป็นด่านถาวรแห่งที่ 2 เหมือนกับด่านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ธุรกิจทุกอย่างจะได้รับผลดี โดยเฉพาะการเดินทางจะสะดวกมากขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางตรงมุ่งหน้าสู่กรุงพนมเปญ จากเดิมต้องไปทำพาสปอร์ตที่ อ.อรัญประเทศ ต้องใช้เวลามาก ยุ่งยาก คนรอก็เยอะ ขณะนี้อาชีพหนึ่งที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแต่ลงแรงคืออาชีพรถเข็นรับจ้างขณะนี้มีถึงเกือบ 500 คัน รายได้ถัวเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งตกถึงวันละ 200-300 บาท จึงมีกรรมกรชาวกัมพูชาจำนวนมากหันมาจับอาชีพนี้เลี้ยงครอบครัวให้อยู่ดีกินดีได้ตลอดไป
สมศักดิ์ สารการ ,วีระยุทธ สารการ จ.สระแก้ว