ทรภ.1รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม-ทัพเรือภาคที่ 1

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ทัพเรือภาคที่ 1 เชิญชวนกำลังพลจิตอาสาจาก กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เรือในกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 21 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สนธิกำลังกับกำลังพลจิตอาสาเทศบาลตำบลบางเสร่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เทศบาลตำบลพลูตาหลวง พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนบางเสร่ รวมทั้งสิ้น 100 นาย ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ วัดบางเสร่คงคาราม เนื่องในโอกาสก่อนวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม

กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การทำความสะอาด ได้แก่ เก็บขยะ กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดสถานที่ภายในวัดบางเสร่คงคาราม การบริจาคโลหิต โดยได้รับการสนับสนุนรถรับบริจาคโลหิตจาก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี สภากาชาดไทย เดินทางมารับบริจาคโลหิต ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบางเสร่คงคาราม มีกำลังพลจิตอาสา พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนบางเสร่ ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 40 คน รวมปริมาณโลหิตที่รับบริจาคจำนวน 16,000 มิลลิลิตร เพื่อสนับสนุนให้แก่สภากาชาดไทย สำรองไว้ช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤติขาดแคลนโลหิตในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และใช้ในยามฉุกเฉิน

พร้อมกันนี้ ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 15 รูป ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยถวายภัตตาหารเพล โดยเรียนเชิญผู้บังคับบัญชาในทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน และผู้นำชุมชนบางเสร่ ร่วมพิธี
ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โรค
COVID-19) ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี มีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดซุ้มอาหารพิเศษเลี้ยงกำลังพลจิตอาสา และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย.