DSI ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจยึด-อายัดในคดีแชร์ Forex-3D แก่ ปปง.เพื่อเยียวยาให้ผู้เสียหาย

จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินคดีกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหากับพวก กรณี การใช้เว็บไซต์ www.forex-3D.com เป็นช่องทางในการหลอกลวงโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไป ให้นำเงินไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนสูงถึงอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรด Forex อันเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เป็นคดีพิเศษ ที่ 153/2562 คดีพิเศษที่ 36/63 และคดีพิเศษที่ 60/2564 ซึ่งมีผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหาย ที่เกิดจากการหลอกลวงเป็นจำนวนมาก โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ตรวจค้น ยึด และอายัดทรัพย์สินที่ได้มา หรือที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวนหลายร้อยรายการ รวมมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกวิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจยึดและอายัดไว้ในคดีแชร์ Forex-3D ให้กับนายจักรกฤษ ผลประดิษฐ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และพันตำรวจโท วีระวัฒน์ วราพันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีตัวแทนผู้เสียหายเข้าร่วมรับทราบถึงการส่งมอบบัญชีทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นประโยชน์ ในการดำเนินคดีแพ่ง เพื่อเป็นการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงต่อไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ทั้งในคดีอาญาควบคู่ไปกับคดีแพ่ง โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงาน ปปง. ที่ยึดประชาชนผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง เป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร.1202 (โทรฟรีทั่วประเทศ)