นักธุรกิจชาวเกาหลี มอบหน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น หนุนบุคลากรแพทย์รพ.เมืองพัทยา สู้ “โควิด-19”

ที่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา นายพรภิรมย์ เสือแดง หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา รับมอบหน้ากากอนามัย KF 94 จำนวน 5,000 ชิ้น จาก Mr.Sangre Park นักธุรกิจชาวเกาหลี และภรรยา เพื่อให้บุคคลกรการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยาไว้ป้องกันในการปฏิบัติหน้าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Mr.Sangre Park นักธุรกิจชาวเกาหลี กล่าวว่า สำหรับการมอบหน้ากากอนามัย KF 94 ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีในครั้งนี้ เพื่อตอบแทนสังคมและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยาทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนที่มารับวการรักษาอาการป่วยและรักษาโรคโควิด-19 ได้ห่างไกลและปลอดภัยจากโรคระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และได้มีสุขภาพที่ดีตลอดไป

ด้านนายพรภิรมย์ เสือแดง หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา กล่าวว่า ขอขอบคุณนักธุรกิจชาวเกาหลีที่มอบหน้ากากอนามัยให้กับบบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยาในครั้งนี้ ให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งหน้ากากอนามัยทางเหล่านี้จะนำไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยาในการดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดโรคโควิด-19 ปัจจุบันโรงพยาบาเมืองพัทยาขาดแคลนหน้ากากอนามัย เนื่องจากมีการลงพื้นที่ออกตรวจATK เชิงรุก และออกให้บริการฉีดวัคซีนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธามอบหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถติดต่อมาได้ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาที่เบอร์โทร 038-103-900