วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
+บริหารท้องถิ่น

มั่นใจปรับภูมิทัศน์-ผิวจราจรชายหาดพัทยาเสร็จปลายตุลาคมนี้ รับเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาว่าการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวยังเหลือเวลาตามสัญญาอีกนาน แต่แม้ว่าสัญญาการก่อสร้างจะเหลือระยะเวลาก็ตาม แต่เมืองพัทยาก็ได้เร่งให้ผู้รับจ้างปูยางแอสฟัลท์ติกปรับปรุงถนนเร่งด่วน โดยมีเป้าหมายให้ถนนสายชายหาดพัทยาแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนหนึ่งจะเป็นการบริหารงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการลดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวชายหาดพัทยาด้วย เพราะในช่วงตุลาคมนี้ จะเป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว หรือไฮซีซั่นของเมืองพัทยา

นายมาโนช กล่าวอีกว่าสำหรับการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกชายหาดพัทยาในช่วงนี้ ยังสามารถดำเนินการได้เพราะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวยังเดินทางเข้ามาไม่มากนัก จึงสั่งการให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์จะให้หยุดทำ เพราะจะมีรถของนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรได้ โดยในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่หยุดปรับผิวจราจร ให้กลับไปเร่งก่อสร้างบริเวณฟุตปาธทางเท้าให้แล้วเสร็จแทน

ทั้งนี้สำหรับแผนการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาจะประกอบไปด้วย

1.การขยายถนนเพิ่มที่จอดรถฝั่งทะเล

2.ปรับปรุงทางเท้าฝั่งชายหาดและฝั่งทางบก

3.ปรับปรุงไฟส่องสว่างเพิ่มความปลอดภัยช่วงกลางคืน

4.เพิ่มห้องน้ำสาธารณะ ต้งอยู่บริเวณบ่อบำบัดพัทยาใต้

5.เพิ่มจุดล้างเท้าให้กับประชาชนและนักท่อง เที่ยว

6.ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงผิวจราจร พร้อมการตีเส้นทำสัญลักษณ์แบ่งช่องการจราจรที่ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อการใช้เป็นที่จอดรถ.