เจ้าของธุรกิจโรงน้ำดื่มพัทยา-บางละมุง ปรับธุรกิจสู้โควิด-19 หันมาผลิตน้ำอัลคาไลน์ T8.5 เอาใจคนรักสุขภาพ เพิ่มช่องทางการตลาดยุค New Normal

นายบุญอนันต์ พัฒนสิน ผู้บริหารบริษัทในเครือราชากรุ๊ป ซึ่งประกอบธุรกิจโรงน้ำดื่มและน้ำแข็งในเขต อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กล่าวว่า ตั้งแต่ที่มีการแรพ่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทำให้ธุรกิจหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มมีการปรับตัวกันในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งยังมีการเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์สินค้า เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งน้ำอัลคาไลน์ T8.5 หรือน้ำด่าง PH8.5 ที่ทางเครือราชากรุ๊ปได้ผลิตออกมานั้น เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในการรองรับกลุ่มคนที่รักสุขาภาพในยุค New Normal

นายบุญอนันต์ กล่าวอีกว่า สังคมในปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมารักสุขภาพมากขึ้น หากยังผลิตน้ำดื่มธรรมดาเพียงอย่างเดียวไม่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการในผลิตภัณฑ์อื่น ก็จะไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้ จึงได้มีการผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่ออกมา โดยสำรวจความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตในแต่ละวัน จนพบว่าปัจจุบันธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพทั้งอาหารคลีน อาหารคีโต และอาหารที่เกี่ยวกับการดูแลสุข ผิวพรรณและการลดน้ำหนัก มีการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าประเภทนี้มากขึ้นกว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามกระแสเหมือนแต่ก่อน

ผู้บริหารบริษัทในเครือราชากรุ๊ป กล่าวต่ออีกว่า ทำให้บริษัทในเครือมีแนวคิดที่จะผลิต น้ำอัลคาไลน์ T8.5 หรือน้ำด่างPH8.5 ขึ้นมา ทั้งนี้ไม่ได้ประกันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะตอบโจทย์กับประชาชนทุกคน เพียงแต่การผลิตน้ำอัลคาไลน์ T8.5 ของเรามีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อที่ชื่นชอบน้ำอัลคาไลน์ T8.5 มีสุขภาพดีขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อน้ำอัลคาไลน์ T8.5 และได้มีสุขภาพดีขึ้นมีการปรับสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายดีขึ้นและมีการขับถ่ายที่ดีขึ้น ถือเป็นสิ่งดีและกลับมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำอัลคาไลน์ T8.5 ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำอัลคาไลน์ T8.5ของในเครือ

ทั้งนี้ผลิตน้ำอัลคาไลน์ T8.5 ไม่ใช่สินค้าใหม่ในท้องตลาดแต่อย่างใด มีหลายบริษัทในโรงน้ำดื่มมีการผลิตน้ำอัลคาไลน์ T8.5 ขึ้นมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เพียงแต่อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยต้องใช้กระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้กระแสตอบรับจากผู้บริโภคในพื้นที่เมืองพัทยา-บางละมุงดีมาก โดยทางเครือจำหน่ายในราคาที่สามารถจับต้องได้ทำให้คนที่รักสุขภาพทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงตัวสินค้าน้ำอัลคาไลน์ T8.5 ได้