ผู้ตรวจฯ มท.เปิดโครงการกิจกรรมป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2

ที่หมู่เกาะขามใหญ่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กิจกรรมเก็บขยะในแนวปะการัง ครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลสีชัง ดำน้ำ เก็บขยะ ปล่อยปลาโดยมี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ร่วมกับชมรมดำน้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลสีชัง

มี นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการสโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง, ดร.วิริยพล คณาศิริวัฒน์ ประธานชมรมดำน้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลสีชัง, นายดำรงค์ สิทธิทิม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านเกาะขามใหญ่ ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่คนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และเพื่อสนองตอบนโยบายในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของรัฐบาล

สำหรับกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล เป็น ครั้ง 2 มีจิตอาสากว่า 50 คน เดินทางมาร่วมกิจกรรม โดยจะพาจิตอาสาเก็บขยะบริเวณเกาะขามใหญ่ ส่วนมากจะเป็นขยะประเภทเศษอวนของเรือประมงที่ติดตามปะการัง ขวด พลาสติก ถุงพลาสติกต่างๆ รวมถึงเชือกด้วย