-covid-19บริหารท้องถิ่น

กองทุน สปส.หนองปรือ งดกิจกรรมกลุ่มทุกประเภท ยาวถึงสิ้นพ.ค.นี้

ชลบุรี (31 มีนาคม 2563) นายสุรพล ขรึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่า ขณะนี้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนั้นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องให้ความร่วมมือในการลดจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยการลดช่องทางในการติดเชื้อระหว่างกันและกัน ซึ่งการออกกำลังกายก็เป็นช่องทางในการติดต่อของไวรัสโควิด-19 ผ่านทางสารคัดหลัง ซึ่งเหงื่อก็เป็นสารคัดหลั่งเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้การป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงได้ประกาศงดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปิดสวนสาธารณะทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

และเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้ขอความร่วมมือ จากสมาชิก ลดการออกจากบ้าน และงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563– 31 พฤษภาคม 2563 และส่งงบประมาณที่เหลือคืนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยทางกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือก็ได้ทำหนังสือชี้แจงและแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ หรือประธานโครงการทุกกลุ่มให้รับทราบและปฏิบัติตามเพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันต่อสู้กับโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน.