ทต.โป่ง จัดฉีดวัคซีนวันแรกเฉพาะชาวตำบลหนองปลาไหล 566 โดส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่โดมเทศบาลตำบลโป่ง (20พ.ค.2564) สถานที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล็อตพิเศษ ที่อำเภอบางละมุงได้รับการจัดสรรมาในจำนวน 20,000 โดส และแบ่งกระจายไปตามท้องถิ่นต่างๆ ที่มีความเหมาะสม โดยที่โดมเทศบาลตำบลโป่ง เป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนล็อตพิเศษให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ตำบลโป่ง และ ตำบลเขาไม้แก้ว ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนตำบลหนองปลาไหล ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนและรับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนอปลาไหล เปิดเผยว่าบรรยากาศในการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยตำบลหนองปลาไหล ได้รับโควตาวัคซีนในวันนี้ 566 โดส แต่เนื่องจากเทศบาลเปิดลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนมานานแล้ว ทำให้ยอดผู้ลงทะเบียนรวมแล้วอยู่ที่ 1,140 คน แต่หลังจากทราบว่าได้รับวัคซีนจัดสรรเพียง 566 โดส ทางเทศบาลได้แจ้งลงในไลน์กลุ่ม ลำดับที่ 1-600 ให้มาลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนล็อตแรกวันนี้ ซึ่งที่ต้องบอกเกินจำนวนเนื่องจากว่าคาดว่าน่าจะมีผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วไม่มารับการฉีดครบตามจำนวนแน่นอน จึงสำรองจำนวนไว้ เพื่อให้วัคซีนที่เบิกมาในวันนี้ใช้หมดตามจำนวน

นายบวร กล่าวอีกว่า ส่วนตำบลหนองปลาไหล ฉีดวัคซีนในวันเดียวกันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอบางละมุง และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบางละมุงแล้ว ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลยังได้สนับสนุนบุคลากรกว่า 50 คน มาช่วยในการประสานงาน อำนวยความสะดวก แก่ทีมแพทย์และพยาบาล ซึ่งประชาชนตำบลหนองปลาไหลที่เดินทางมาฉีดวัคซีน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในวันรุ่งขึ้น เป็นคิวของพื้นที่ตำบลโป่ง เวลา 08.30 – 12.00 น. และ ช่วงบ่ายตำบลเขาไม้แก้ว เวลา 13.00-16.30 น. สำหรับชาวตำบลหนองปลาไหลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ในล็อตต่อไป ที่จะมีการจัดสรรวัคซีนมาให้อีกครั้งในเดือนมิถุนายน นี้ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนในวันนี้ จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 3-4 มิถุนายน นี้

ด้านนายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เปิดเผย หลังจากร่วมสังเกตการณ์ในการฉีดวัคซีนล็อตพิเศษ ที่โดมเทศบาลตำบลโป่งว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดลำดับผู้ที่มารับการฉีดวัคซีน ตามจำนวนที่ได้รับวัคซีนมา ซึ่งในส่วนของตำบลหนองปลาไหลมีโควตา 566 โดส ประชาชนต่างทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง

นายสมพล กล่าวอีกว่า ส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนที่เหลือ คาดว่าน่าจะรับวัคซีนเข็มแรกล็อตใหม่ได้ประมาณปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งจะมีจำนวนวัคซีนมากพอ ส่วนของการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม หรือตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาศัยทุกแห่ง ตามรพ.สต.ทุกพื้นที่ หรือ อสม.นได้เลย และเมื่อวัคซีนมาถึงจะจัดฉีดวัคซีนทันที ทั้งนี้ได้มีการณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุงฉีดวัคซีนให้ได้มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะได้เตรียมเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ที่จะรับการฉีดวัคซีน ควรที่จะต้องหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดเครื่องกาแฟ/ชา ดื่มน้ำมากๆ ก่อนรับการฉีดวัคซีน และหลังการฉีดวัคซีน ทำใจให้สบาย เพื่อรับการฉีดวัคซีนส่วนเข็มที่ 2 ของล็อตพิเศษนี้ จะฉีดในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2564 ที่โดมเทศบาลตำบลโป่งที่เดิม.