เทศบาลเมืองศรีราชาเชิญชวนชาวศรีราชาร่วมใส่เสื้อลายดอก เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว

นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมใจสวมใส่เสื้อลายดอก ต้อนรับงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและงานประเพณีกองข้าว ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 – 21 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเสื้อลายดอกถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองศรีราชา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองศรีราชา

นายฉัตรชัย ระบุอีกว่า ทางเทศบาลเมืองศรีราชาได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาล สวมใส่เสื้อลายดอกมาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน นี้ และชาวศรีราชาร่วมใส่เสื้อลายดอก ตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน เพื่อร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ ประเพณีอันดีของท้องถิ่นศรีราชา ที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมให้เกิดขึ้นกับเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น

สำหรับงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ จะใช้พื้นที่ของสวนสุขภาพบางส่วนและจะใช้พื้นที่เกาะลอยศรีราชาเพิ่มเติมเพื่อลดการแออัดของประชาชนและจะงดกิจกรรมบางอย่าง เช่น ขบวนแห่ เวทีรำวงย้อนยุค หรือกิจกรรมอื่นๆ จะลดขนาดลง ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ซึ่งจะเป็นการจัดงานในวิถีนิวนอร์มอล เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน แต่ยังคงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน