สสอ.บางละมุง Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มกลุ่มเด็ก 5-11 ขวบ ลอตแรก2พันโดสจากนร.ประสงค์ฉีดกว่า2หมื่นคน

ที่โรงเรียนวัดบางละมุง (18 ก.พ.2565) นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.)บางละมุง ร่วมกับ รพ.สต.ของอำเภอบางละมุง 12 แห่ง, อสม.บ้านโรงโป๊ะ และบุคลากรทางการแพทย์จากคลีนิคมิตรไมตรี จัดจุดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาส้ม ให้แก่เด็กอายุ 5-11 ขวบซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แก่เด็กในการป้องกันโรคโควิด-19

นายกิตติ กล่าวว่า สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ได้รับการสนับสนุนวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-11 ขวบ เข้ามาในรอบแรก จำนวน 2,000 โดส ฉีดให้กับเด็กจำนวน 20,000 คน โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและมีความเปราะบางก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ประกอบด้วย โรคอ้วน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ โรคเบาหวาน และกลุ่มโรคพันธุกรรม หลังจากนั้นจะกระจายวัคซีนลงไปยังกลุ่มเด็กทั่วไปที่มีอายุ 11 ขวบลงไปตามลำดับ

วันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 5-11 ขวบของอำเภอบางละมุง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้เด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 4 กลุ่ม กลุ่มแรกประกอบไปด้วย 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย จำนวน 321 คน, โรงเรียนวัดเวฬุวราราม จำนวน 109 คน, โรงเรียนอนุบาลบางละมุง จำนวน 438 คน และโรงเรียนบ้านบางละมุงจำนวน 77 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 945 คน

กลุ่มที่ 2 กำหนดฉีดวัคซีนที่โรงเรียนวัดโป่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ และกลุ่มที่ 3 ที่โดมเทศบาลเมืองหนองปรือ ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 และที่โรงเรียนวัดห้วยใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม จะดำเนินการฉีดต่อเนื่องกันไป 7 สัปดาห์ด้วยกัน ส่วนเด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชน เริ่มฉีดวัคซีนไปแล้วที่จิตตภาวัน วิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา